REKRUTACJA – DALSZE INFORMACJE
Zapraszamy do przedszkola celem zapoznania się
z wynikami rekrutacji.
Dyrektor Przedszkola w Trzebownisku przypomina
rodzicom dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2019/2020
o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia dziecka.
Prosimy o zgłoszenie się do przedszkola w terminie
od 3 do 5 kwietnia 2019 r. celem złożenia podpisu.