REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Uwaga rodzice! W dniu 1 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola . Lista zostanie zamieszczona na drzwiach wejściowych do budynku. W dniach od 6 do 8 kwietnia 2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci oświadczenia. Oświadczenie można napisać odręcznie lub pobrać z naszej strony internetowej: POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU  i wrzucić do skrzynki na listy na budynku przedszkola. Można również przesłać e-mailem na adres: przedszkoletrzebownisko@interia.pl

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uwaga Rodzice! W związku z ogłoszonymi w dniu 25.03.2021 r. obostrzeniami dotyczącymi zamknięcia żłobków i przedszkoli informujemy, że od dnia 29.03.2021 r. do dnia 9.04.2021 r.  przedszkole będzie nieczynne. Wyjątkiem będzie zapewnienie opieki tylko i wyłącznie dzieciom, których rodzice pracują w służbach medycznych,  mundurowych a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj więcej

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ – GRUPA III i IV

W dniach 2-5.03.2021 r. zostają zawieszone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla grupy III i IV. Decyzja została wydana za zgodą Organu Prowadzącego po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

Czytaj więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola do pobrania poniżej: WNIOSEK lub w sekretariacie przedszkola w godzinach 7:45-13:45. We wniosku znajdują się wszelkie informacje dotyczące kryteriów przyjęć oraz wymaganych załączników. Wypełnione wnioski należy składać w dniach 1.03.-19.03.2021r. w sekretariacie przedszkola lub do skrzynki pocztowej przed wejściem do budynku. (W razie trudności z pobraniem należy otworzyć dokument w nowym oknie lub użyć innej przeglądarki)

Czytaj więcej

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców Przedszkola w Trzebownisku oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie zabawy karnawałowej dla naszych Przedszkolaków

Czytaj więcej