Przedszkolem kieruje pani mgr Danuta Grzebyk – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Renata Rzeszutek – nauczyciel dyplomowany                                  reniarzeszutek@gmail.com

mgr Justyna Lęcznar – nauczyciel dyplomowany                                     justynalecz@wp.pl

mgr Teresa Tomaka – nauczyciel dyplomowany                                       teresatomaka@o2.pl

mgr Danuta Ożóg – nauczyciel dyplomowany                                           danutaozog@interia.pl

Małgorzata Płaneta – nauczyciel mianowany                                            mplaneta0@gmail.com

mgr Renata Świder – nauczyciel dyplomowany                                        renataswider01@gmail.com

mgr Joanna Błażej – nauczyciel dyplomowany                                         blazej.joanna@gmail.com

mgr Edyta Koszulińska – nauczyciel dyplomowany                                 edyta.koszulinska@gmail.com

mgr Anna Jurek – nauczyciel mianowany                                                  annajurek531@gmail.com

mgr Małgorzata Kozłowska- nauczyciel mianowany                               gokozlowska@gmail.com

mgr Edyta Ligęza- nauczyciel mianowany                                                 eligeza75@gmail.com

mgr Natalia Szela – nauczyciel kontraktowy                                             szelanatalia090@gmail.com

Agata Godlewska – nauczyciel kontraktowy                                              agatagodlewska19@gmail.com

mgr Agata Kozłowska-nauczyciel dyplomowany (religia)
mgr Barbara Grzesik (j. angielski)                                                              szkoleniadocent@gmail.com

Logopeda: mgr Joanna Sitarz                                                                      joannasitarz325@gmail.com

Pedagog specjalny: mgr Edyta Ligęza

Wszyscy nauczyciele mają ukończone studia wyższe z wykształceniem pedagogicznym. Są kreatywni, otwarci na zmiany, uprzejmi, stale wzbogacają swój warsztat pracy, dbają o wystrój wnętrz, estetykę i funkcjonalne urządzenie sal dydaktycznych. Przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.