WYJAZD DO TEATRU MASKA – 18.04.2019 R.
W dniu 18.04.2019 r. odbędzie się wyjazd do Teatru Maska
na spektakl pt. “Wystarczy być”.
Wezmą w nim udział przedszkolaki z grupy: III, IV, V i VI.
Planowana godzina wyjazdu – 10:20