PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy firmie TeoGraf.pl Bartłomiej Okoński
za opracowanie projektu i wykonanie
upominków dla dzieci na uroczystość pasowania!