PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania
Radzie Rodziców Przedszkola w Trzebownisku
oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie
zabawy karnawałowej dla naszych Przedszkolaków