ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA – WYTYCZNE GIS

UWAGA RODZICE!!!!

Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola do dnia 1.09.2021r.

Od 1 września 2021r. przedszkola rozpoczyna prace z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 19.11.2020r.

Najważniejsze zasady:

⁕ do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

⁕ przedszkole czynne w godz. 600 – 1700

⁕ prosimy rodziców aby w miarę możliwości przyprowadzać i odbierać dzieci   w godzinach pracy poszczególnych grup.

⁕ rodzice dzieci z gr. I, II i III przyprowadzają dzieci wejściem od strony zachodniej budynku (plac zabaw)

⁕ rodzice dzieci z gr. IV, V i VI oraz rodzeństwa wchodzą do budynku głównym wejściem.

⁕ dzieci do przedszkola należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 800 (gr. IV, V, VI) do 830 (gr. I, II, III).

⁕ rodzice / prawni opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (holl, szatnia) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdującym się przy wejściach z zachowaniem zasad:

⁕ 1 rodzić z dzieckiem/dziećmi, odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m

⁕ w krótkim czasie, nie przekraczającym 5-7 minut należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnanie się z dzieckiem i w miarę szybko opuścić budynek, by nie ograniczać innym rodzicom możliwości dystansu społecznego.

⁕ przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, dezynfekcja rak).

⁕ rodzic / prawny opiekun chcąc przekazać istotne informację na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.

⁕ dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek słodyczy oraz innych niepotrzebnych przedmiotów.

⁕ proszę zapewnić dziecku czysta wodę w plastikowej butelce.

Ponadto:

⁕ rodzice / prawni opiekunowie maja obowiązek zapoznać się z Aktualną procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 1.09.2021r. w Przedszkolu w Trzebownisku w czasie zagrożenia COVID- 19 (storna internetowa).

⁕ rodzice otrzymują od wychowawców poszczególnych grup wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania dalszego oddziału w formie papierowej

⁕ prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń i deklaracji najpóźniej do dnia 2.09.2021r.

⁕ jeżeli zostaną zaobserwowane niepokojące objawy chorobowe u dziecka takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie itp. Nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica / opiekuna prawnego w celu odebrania dziecka z placówki.

Dyrektor Przedszkola

Danuta Grzebyk