ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Przedszkole w Trzebownisku
czynne od 1 września 2021r. w godzinach 6 – 17.
Dnia 1 września o godzinie 1630 odbędzie się
zebranie informacyjne dla rodziców dzieci
nowoprzyjętych na rok szkolny 2021/2022.
Pozostali rodzice informacje otrzymają od
wychowawców poszczególnych grup.