REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Uwaga rodzice!
W dniu 1 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna
poda do publicznej wiadomości listę dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
naszego przedszkola .

Lista zostanie zamieszczona na drzwiach
wejściowych do budynku.
W dniach od 6 do 8 kwietnia 2021r. rodzice
dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić
wolę przyjęcia dziecka w postaci oświadczenia.

Oświadczenie można napisać odręcznie lub pobrać
z naszej strony internetowej:
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU
 i wrzucić do skrzynki na listy na budynku przedszkola.
Można również przesłać e-mailem na adres:
przedszkoletrzebownisko@interia.pl