REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Uwaga rodzice! W dniu 1 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola . Lista zostanie zamieszczona na drzwiach wejściowych do budynku. W dniach od 6 do 8 kwietnia 2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci oświadczenia. Oświadczenie można napisać odręcznie lub pobrać z naszej strony internetowej: POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU  i wrzucić do skrzynki na listy na budynku przedszkola. Można również przesłać e-mailem na adres: przedszkoletrzebownisko@interia.pl

Czytaj więcej