OGŁOSZENIE
Uwaga Rodzice!
W związku z ogłoszonymi w dniu 25.03.2021 r.
obostrzeniami dotyczącymi zamknięcia żłobków
i przedszkoli informujemy, że od dnia
29.03.2021 r. do dnia 9.04.2021 r. 
przedszkole będzie nieczynne.
Wyjątkiem będzie zapewnienie opieki
tylko i wyłącznie dzieciom, których rodzice
pracują w służbach medycznych,  mundurowych
a także innych osób realizujących zadania publiczne
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.