PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy Państwu Barbarze i Tomaszowi Kloc oraz Firmie SYLVECO za wsparcie materialne paczek mikołajowych dla dzieci z naszego przedszkola!