TERMINY REKRUTACJI – AKTUALIZACJA
Informujemy rodziców, że nie ulegają zmianie
terminy rekrutacji do naszego przedszkola
na rok szkolny 2020/2021.
Do dnia 20.03.br. w godz. 7.00 do 15.00
można odbierać i składać
wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.