ZAWIESZENIE ZAJĘĆ – GRUPA VI
W dniach 5-7.01.2022 r. zostają zawieszone zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze dla grupy VI.
Decyzja została wydana za zgodą
Organu Prowadzącego po uzyskaniu
pozytywnej opinii właściwego
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.