PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU W TRZEBOWNISKU
Drodzy Rodzice!
Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa
obowiązującymi w naszym przedszkolu
w związku z wystąpieniem COVID-19.
PROCEDURY-COVID-19
Procedury opracowano na podstawie wytycznych
 przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego
z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.