INFORMACJE NA TEMAT AKTUALNEGO STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO
Drodzy Rodzice!
Informujemy, że w razie zawieszenia
zajęć opiekuńczo – wychowawczych w naszym przedszkolu
wszelkie materiały dydaktyczne związane z realizacją
podstawy programowej będą zamieszczane na naszej
stronie internetowej w zakładce „NAUCZANIE ZDALNE”