WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu
wszelkich łask i darów,
jakie przynosi ze sobą Zbawiciel.
Niech przeżywana wciąż na nowo
tajemnica Wcielenia będzie
źródłem głębokiej radości i pokrzepienia.