REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola do pobrania poniżej:
WNIOSEK
lub w sekretariacie przedszkola w godzinach 7:45-13:45.
We wniosku znajdują się wszelkie informacje dotyczące
kryteriów przyjęć oraz wymaganych załączników.
Wypełnione wnioski należy składać w dniach
1.03.-19.03.2021r. w sekretariacie przedszkola lub
do skrzynki pocztowej przed wejściem do budynku.
(W razie trudności z pobraniem należy otworzyć
dokument w nowym oknie lub użyć innej przeglądarki)