REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola do pobrania poniżej: WNIOSEK lub w sekretariacie przedszkola w godzinach 7:45-13:45. We wniosku znajdują się wszelkie informacje dotyczące kryteriów przyjęć oraz wymaganych załączników. Wypełnione wnioski należy składać w dniach 1.03.-19.03.2021r. w sekretariacie przedszkola lub do skrzynki pocztowej przed wejściem do budynku. (W razie trudności z pobraniem należy otworzyć dokument w nowym oknie lub użyć innej przeglądarki)

Czytaj więcej