ZAWIESZENIE ZAJĘĆ – GRUPA III i IV
W dniach 2-5.03.2021 r. zostają zawieszone zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze dla grupy III i IV.
Decyzja została wydana za zgodą Organu Prowadzącego
po uzyskaniu pozytywnej opinii
właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.