REKRUTACJA 2022-2023
Uwaga Rodzice!
W dniu 5 kwietnia 2022 r. Komisja Rekrutacyjna
poda do publicznej wiadomości listę dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
naszego przedszkola.

Lista zostanie zamieszczona na
drzwiach wejściowych
do budynku oraz na tablicy ogłoszeń.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia
mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia
dziecka w postaci pisemnego oświadczenia w dniach
od 6 do 8 kwietnia 2022 r. w sekretariacie
Przedszkola lub u przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej.

Oświadczenie można napisać odręcznie
lub pobrać poniżej:
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU