REKRUTACJA 2022-2023

Uwaga Rodzice! W dniu 5 kwietnia 2022 r. Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola. Lista zostanie zamieszczona na drzwiach wejściowych do budynku oraz na tablicy ogłoszeń. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 6 do 8 kwietnia 2022 r. w sekretariacie Przedszkola lub u przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej. Oświadczenie można napisać odręcznie lub pobrać poniżej: POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU

Czytaj więcej