REKRUTACJA 2022/2023
Lista dzieci przyjętych do Przedszkola w Trzebownisku 
na rok szkolny 2022/2023 zostanie wywieszona
na drzwiach wejściowych i tablicy ogłoszeń
w dniu 19.04.2022