REKRUTACJA
Przypominamy, że dnia 6.04. (czwartek) na drzwiach
wejściowych zostaną wywieszone listy dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
Przedszkola w Trzebownisku na rok szkolny 2023/2024.
Przypominamy o konieczności pisemnego potwierdzenia
woli przyjęcia dziecka do przedszkola
w dniach od  7 do 12 kwietnia
w sekretariacie lub do skrzynki na listy. 
Potwierdzenie można również przesłać drogą mailową
na adres: przedszkoletrzebownisko@interia.pl