PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców
za znalezienie sponsorów, którzy ufundowali przejazd
autokarem dla naszych przedszkolaków do kina.