ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – GRUPA VI, VII
Dnia 22.06. 2023 r. o godzinie 14:30 odbędzie się
uroczyste zakończenie roku szkolnego w grupie VI,
natomiast 23.06.2023 r. o godzinie 14:30
odbędzie się zakończenie roku w grupie VII