REKRUTACJA 2020/2021
W dniach 2 – 20.03.2020r. odbędą się zapisy
do Przedszkola w Trzebownisku na rok szkolny 2020/2021.
Kryteria przyjęć do przedszkola określa Prawo Oświatowe
oraz Zarządzenie Wójta Gminy Trzebownisko
Nr 460/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.
Wnioski o przyjęcie do Przedszkola w Trzebownisku dostępne
są od 2 marca 2020r. w sekretariacie przedszkola
oraz do pobrania i wydruku poniżej :
Wniosek o przyjecie dziecka do Przedszkola w Trzebownisku
Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym