REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Uwaga rodzice! W dniu 6 kwietnia 2020r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola . Lista zostanie zamieszczona na drzwiach wejściowych do budynku oraz ze względu na sytuację wyjątkowo w tym roku na naszej stronie internetowej. W dniach od 7 do 9 kwietnia 2020r. rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci oświadczenia. Oświadczenie można napisać odręcznie lub pobrać z naszej strony internetowej POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU  i wrzucić do skrzynki na listy na budynku przedszkola. Można również przesłać e-mailem na adres: przedszkoletrzebownisko@interia.pl

Czytaj więcej