REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Uwaga rodzice!
W dniu 6 kwietnia 2020r. komisja rekrutacyjna
poda do publicznej wiadomości listę dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
naszego przedszkola .

Lista zostanie zamieszczona na drzwiach wejściowych
do budynku oraz ze względu na sytuację
wyjątkowo w tym roku na naszej stronie internetowej.
W dniach od 7 do 9 kwietnia 2020r. rodzice
dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę przyjęcia
dziecka w postaci oświadczenia.

Oświadczenie można napisać odręcznie lub pobrać
z naszej strony internetowej
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU
 i wrzucić do skrzynki na listy na budynku przedszkola.
Można również przesłać e-mailem na adres:
przedszkoletrzebownisko@interia.pl