INFORMACJA GMINY TRZEBOWNISKO W SPRAWIE OTWARCIA ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI
W dniu 11 maja br. organ prowadzący
podejmie decyzję o terminie otwarcia
żłobków i przedszkoli w całej Gminie Trzebownisko.