INFORMACJA ODNOŚNIE OTWARCIA PRZEDSZKOLA W REŻIMIE SANITARNYM
Szanowni Rodzice informujemy,że w dniu
13 maja 2020 r.nastąpi warunkowe otwarcie
naszego przedszkola w reżimie sanitarnym
zgodnym z wytycznymi MZ,GIS i MEN
Rodzice,którzy zadeklarowali chęć przyprowadzenia
dziecka do przedszkola proszeni są o dostarczenie
podpisanej przez rodziców/opiekunów 
Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola
w okresie pandemii COVID-19
(DO POBRANIA PONIŻEJ)
Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola – COVID-19
i przekazanie jej pracownikowi przedszkola
w dniu 13.05.2020r.
Prosimy o zapoznanie się z procedurami zapewnienia
bezpieczeństwa w Przedszkolu w Trzebownisku
w związku z wystąpieniem COVID-19
PROCEDURY COVID -19