INFORMACJA ODNOŚNIE OTWARCIA PRZEDSZKOLA W REŻIMIE SANITARNYM

Szanowni Rodzice informujemy,że w dniu 13 maja 2020 r.nastąpi warunkowe otwarcie naszego przedszkola w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi MZ,GIS i MEN Rodzice,którzy zadeklarowali chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola proszeni są o dostarczenie podpisanej przez rodziców/opiekunów  Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 (DO POBRANIA PONIŻEJ) Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola – COVID-19 i przekazanie jej pracownikowi przedszkola w dniu 13.05.2020r. Prosimy o zapoznanie się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu w Trzebownisku w związku z wystąpieniem COVID-19 PROCEDURY COVID -19

Czytaj więcej